Zasady działania odbiornika GPS

Odbiornik GPS do swojego działania potrzebuje odbierać sygnały z satelitów w trybie ciągłym oraz dopasowywać swój kod wewnętrzny do kodu satelity. Oprócz sygnału, musi także odbierać depeszę nawigacyjną, która dostarcza informacji o aktualnej konfiguracji systemu nawigacyjnego. W zależności od typu odbiornika, będzie on odbierał sygnały z kodu C/A w przypadku użytkowników cywilnych lub kodu P(Y) w przypadku użytkowników wojskowych. Po włączeniu odbiornika rozpoczyna się proces akwizycji. W tym procesie odbiornik na podstawie aktualnej daty i godziny oraz zaimplementowanego algorytmu ustali przewidywaną konfigurację satelitów.

Następnie zostanie ustawiona częstotliwość uwzględniająca ruch satelity i odbiornika. Kolejno zostaną skorelowane sygnały satelitarne oraz synchronizacja bitowa. Po tych czynnościach odbiornik ustali aktualną pozycję oraz zaktualizuje zegar odbiornika. Na samym końcu procesu uruchamiania odbiornika zostanie odebrany almanach, czyli zbiór informacji o systemie satelitarnym. Proces uruchamiania odbiornika i pozyskiwania danych satelitarnych może trwać od kilku do kilkunastu minut.

Określa się go mianem TFF – Time to First Fix. Jeżeli w pamięci odbiornika są odebrane poprzednie almanachy, proces ten może ulec znacznemu skróceniu, jednak nie może być krótszy niż 30 sekund. Minimalny czas 30 sekund wynika z czasu potrzebnego na odbiór danych aktualnej efemerydy satelity. Gdy cały proces przebiegł pomyślnie i odbiornik połączył się z czterema satelitami, rozpoczyna się właściwa faza działania. Dostarczane są informacje o prędkości, pozycji oraz aktualnym czasie.

Większość współczesnych odbiorników GPS uaktualnia swoje dane z częstotliwością jednej sekundy.

https://www.tophifi.pl/aktualnosci/yamaha-yas-105-stylowy-design-i-imponujace-brzmienie/
Xenia
News Reporter
Witaj na moim blogu! Dowiesz się tutaj o wszystkim, co związane z moimi pasjami - w tym o marketingu i o podróżach