Dyrektywy odnoszące się do odpowiedzialności

W prawie Unii Europejskiej obowiązują dwie dyrektywy, które są narzędziem służącym wzmocnieniu przestrzegania przepisów środowiskowych. Pierwsza z nich to dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Druga to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne.

Dyrektywa 2004/35/WE swoim zakresem obejmuje m.in. szkody wyrządzone środowisku przez podmioty gospodarcze, szkody wyrządzone gatunkom chronionym i siedliskom przyrodniczym. Dyrektywa przyznaje też pewne prawa osobom dotkniętym szkodami wyrządzonymi środowisku. Dyrektywa 2008/99/WE zobowiązuje natomiast państwa członkowskie do wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego sankcji karnych za poważne naruszenia przepisów prawa UE dotyczących ochrony środowiska.

soundstage soundbar soundplate system wirtualnego kina Biuro tłumaczeń angielski
Xenia
News Reporter
Witaj na moim blogu! Dowiesz się tutaj o wszystkim, co związane z moimi pasjami - w tym o marketingu i o podróżach