DGPS

DGPS to skrót od Differential Global Positioning System. Jest to różnicowy system GPS, który umożliwia uzyskanie większej dokładności pomiarów, w porównaniu do standardowego odbioru sygnału z satelity. Dzięki stosowaniu systemu różnicowego, możliwe jest osiągnięcie bardzo dokładnych danych o współrzędnych i czasie. DGPS polega na korygowaniu pomiarów za pomocą punktu odniesienia, którym jest stacja bazowa zwana referencyjną. Dzięki temu, że współrzędne stacji bazowej są niezmienne i znana jest jej dokładna lokalizacja, możliwe jest skorygowanie błędów pochodzących z sygnału odbieranego z satelity. Korekcja danych odbywa się za pomocą specjalnego oprogramowania, które opracowuje otrzymane rezultaty i zestawia ze sobą informacje pochodzące z kosmicznej satelity i punktu bazowego.

Dzięki metodzie DGPS możliwe jest wyeliminowanie wielu błędów systemu. Między innymi eliminuje ona opóźnienia jonosferyczne, opóźnienia troposferyczne, błąd zegara satelity oraz błąd efemeryd. Dzięki wyeliminowaniu tych wszystkich błędów, możliwe jest osiągnięcie pomiarów z dokładnością od 0,5 metra do 2 metrów. DGPS nie jest jednak w stanie wyeliminować wszystkich błędów. System ten nie poradzi sobie z szumami własnymi odbiornika oraz efektem wielodrogowości sygnału satelitarnego. Historycznie DGPS był używany do usuwania ograniczenia nałożonego przez wojsko, w postaci selektywnej dostępności.

Aktualnie jest ona wyłączona (decyzją Prezydenta Stanów Zjednoczonych), a system DGPS odnajduje swoje zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym, dynamicznym pozycjonowaniu statków, geodezji oraz nawigacji.

Xenia
News Reporter
Witaj na moim blogu! Dowiesz się tutaj o wszystkim, co związane z moimi pasjami - w tym o marketingu i o podróżach